DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯƠNG LIÊM

Địa chỉ : 65B Chi Lăng, phường Châu Phú A, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

         21 Quang Trung, phường Châu Phú A, Thành Phố Châu Đốc , Tỉnh An Giang

Điện thoại kinh doanh : 0296.3866597 - 0296.3865446

Điện thoại quầy 24K : 0819.443.449

Điện thoại quầy 18K : 0819.446.449

Điện thoại quầy Vàng Trắng : 0962.775.646

Email : viptruongliem@gmail.com

 
Quý khách hàng có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: